Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2020

crux
crux
Sponsored post
soup-sponsored
crux
4993 24df 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaradaetyki radaetyki
7129 87ce 500
Reposted fromcroiea croiea viaradaetyki radaetyki
crux
Reposted fromnaich naich viaradaetyki radaetyki
crux
4158 d9fc 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaradaetyki radaetyki
crux
crux
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

January 09 2020

crux

NIE POTRZEBUJĘ ludzi, którzy nie potrzebują mnie. 

NIE DBAM o ludzi, którzy nie dbają o mnie. 

NIE INTERESUJĄ mnie ludzie, których ja nie interesuję. 

NIE KOCHAM ludzi, którzy mnie nie kochają. 

NIE DAJĘ ciepła tym, którzy mnie nie ogrzeją. 

NIE POMAGAM tym, którzy sami sobie nie chcą pomóc.  

NIE POZWALAM wysysać innym swojej energii i radości.  

NIE MA MNIE dla ludzi, których nie ma dla mnie. 

NIE PAMIĘTAM tych, którzy mnie zapomnieli. 

NIE ULEGAM retrospekcjom.

— Postanowienia 2015 (pewnie dopiero cz. 1) / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
crux
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

January 05 2020

crux
Dobra fotografia to taka, która trafia do serca i zmienia widza
— Irving Penn
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

November 07 2019

crux
6710 7b32 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 06 2019

crux
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
crux
0660 154a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

October 14 2019

crux
4381 fab4
crux
crux
5013 4c0e 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
crux
crux
6939 6828 500
sojusz
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaradaetyki radaetyki

September 23 2019

crux
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...