Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

crux
5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaaniuszka aniuszka
crux
5643 699a
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
5646 c2c0 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
crux
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
crux
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
crux
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
crux
crux
crux
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viazucha zucha
crux
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viazucha zucha
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viazucha zucha
crux
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viazucha zucha
crux
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viazucha zucha
crux
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viazucha zucha
crux
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
crux
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaaniuszka aniuszka
crux
1852 a125 500

July 23 2017

crux
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
crux
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl