Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

crux
crux
0326 3e6c

feeding little birds
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaaniuszka aniuszka
crux
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaniuszka aniuszka
crux
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
crux
crux
5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaaniuszka aniuszka
crux
5643 699a
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
5646 c2c0 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
crux
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
crux
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
crux
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
crux
crux
crux
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viazucha zucha
crux
7731 1c66
Reposted fromdailylife dailylife viazucha zucha
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viazucha zucha
crux
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viazucha zucha
crux
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viazucha zucha
crux
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl