Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

crux
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłem źle. Żałuje dobrych rzeczy, które zrobiłem dla nieodpowiednich ludzi.
— Wyrafinowany Gentleman
crux
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
crux
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
crux

September 11 2018

crux
5233 f15f
Reposted fromfor-witches for-witches vianyaako nyaako
8556 b815 500

tylerthrasherart:

 crystalized cicada

crux
1177 b022
Reposted fromreperkusje reperkusje viaSkydelan Skydelan

July 30 2018

crux
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
crux
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
crux
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
crux
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
crux
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viafreakish freakish

July 11 2018

9764 2dd4 500
crux
crux
3224 66f3 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
crux
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki

February 12 2018

crux
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaiamnotarobot iamnotarobot
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

crux
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaradaetyki radaetyki
crux
4583 bbb5 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl