Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

crux

G20

60 year old historian Martin Bühler (who identified himself to the press, I do not identify activists without consent) appears to ‘photobomb’ a lot of media images of the G20 in Hamburg. In reality he is a long time observer documenting police brutality. In Hamburg he chose to cultivate the most non-activist ‘white bystander in a suit with a bike’ look he could manage and casually walked in front of police. As police slowed down or interrupted attacks and waited for the ‘bystander’ to get out of the way (being caught on camera trashing what look like bystanders is bad press after all), activists had time to regroup or retreat.
crux
1446 01d6 500

October 17 2017

crux
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
crux
Pierwszym, podstawowym wymogiem wobec wyrażeń potocznych jest trafność, a jeśli często są one zabawne, to właśnie dlatego, że trafiają w sedno. Jak już próbowałem kiedyś wykazać mówiąc o potocznych epitetach, cała stronica uczonych tasiemców nie wyrazi tego, co stwierdzenie, że jakaś kobieta jest suką lub że jakiś mężczyzna jest frajerem. Dla celów akademickich prawdy psychologiczne mogą być sformułowane w języku naukowym, lecz skuteczne poznanie konfliktów emocjonalnych w praktyce wymaga nieraz innego podejścia. Dlatego wolimy grać w „Ależ to okropne” niż w „werbalizowanie projekcyjnej agresji analnej

W co grają ludzie. Analiza gier transakcyjnych Eric Berne
Reposted fromAnnju Annju viacytaty cytaty
crux
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
crux
The way I see it, there's no such thing as 'long time ago'. There are only memories that mean something to you and memories that don't.
Reposted fromflorentte florentte viacytaty cytaty
crux
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."

August 22 2017

crux
crux
0326 3e6c

feeding little birds
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaaniuszka aniuszka
crux
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaniuszka aniuszka
crux
crux
5809 ec71 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaaniuszka aniuszka
crux
5643 699a
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
5646 c2c0 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viaaniuszka aniuszka
crux
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
crux
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaniuszka aniuszka
crux
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
crux
6447 d969
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
crux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl