Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

crux
6710 7b32 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

November 06 2019

crux
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
crux
0660 154a 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

October 14 2019

crux
4381 fab4
crux
crux
5013 4c0e 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
crux
crux
6939 6828 500
sojusz
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaradaetyki radaetyki

September 23 2019

crux
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
crux
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
crux
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
crux
7937 5e04 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

September 08 2019

crux
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
crux
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako
crux
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa vianyaako nyaako
crux
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup vianyaako nyaako

February 26 2019

crux

November 09 2018

crux
0092 99d8
Reposted fromsavatage savatage viasurrealistyczna surrealistyczna

November 06 2018

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaiamnotarobot iamnotarobot

November 04 2018

crux
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl